מקרקעין

מתמחה בייצוג בעסקאות מכר והשכרה של נכסי נדל"ן - דירות, מגרשים, משרדים ושטחי מסחר.  

מתמחה בייצוג יזמים וחברות בניה בפרויקטים למגורים ומסחר, ליווי משפטי מלא מרכישת הזכויות, התקשרות עם קבלנים וספקים, מכירת יחידות, התקשרות למימון הפרויקט וליווי מלא עד גמר הפרויקט.

רישום זכויות בפנקסי המקרקעין (טאבו), ברשות מקרקעי ישראל, רישום בתים משותפים, עריכה ורישום פרצלציה, רישום הערות אזהרה ומשכנתאות.