תחומי עיסוק


מקרקעין

ליווי עסקאות קניה ומכירה של דירות, משרדים ומסחר - חדשים ויד שניה. ליווי משפטי מלא של יזמים וחברות בניה. רישום זכויות בפנקסי המקרקעין ובמרשמי רשות מקרקעי ישראל, לרבות רישום משכנתאות.

קרא עוד

עריכה של יפוי כח מתמשך

עריכה של יפוי כח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. מוסמכת בידי משרד האפוטרופוס הכללי.

ירושות ועיזבונות

עריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות. הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה.

עריכה של תקנון לאתר אינטרנט

תיקון ועריכת תקנוני אינטרנט לאתרי אינטרנט, בשפה העברית, כולל - מדיניות החזרות, מדיניות פרטיות, התאמה לתקנים ולחוק הגנת הצרכן.