דואגים לילדים


אחת הדרכים לערוך צוואה היא "בפני רשות", זו צוואה שעושים בפני הרשם לענייני ירושה, שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט או נוטריון.

שתי דרכים לעריכת צוואה בפני רשות:

1. אמירת הצוואה בעל פה

2. הגשת הצוואה בכתב

אם עורכים צוואה בפני הרשם לענייני ירושה צריך לקבוע תור מראש והדבר כרוך באגרה מסוימת. חשוב כמובן להגיע עם משהו מוכן - כתוב או להקריא בפני הרשם. מצורף קישור לאתר כל זכות המסביר על התהליך.

https://www.kolzchut.org.il/he/צוואה_בפני_רשות 

שימו לב

גם אם עשיתם צוואה ובה נכתב כיצד יש לחלק את כל הרכוש שלכם לאחר פטירתכם, ישנם כספים כגון - כספי ביטוח / פנסיה / קופת תגמולים - שלא יחולקו כמו שכתבתם בצוואה אלא כמו שציינתם בחברות הביטוח כשעשיתם את הביטוח. 

חלקכם עשה ביטוחים לפני עשרות שנים!

חשוב מאוד ליצור קשר עם חברות אלה ולעדכן את המוטבים שלכם לעניין כספי הביטוח.